Fredsbergs Prästgård

Prästgården är byggd 1802 och tillbyggd 1832. Gården har varit prästbostad och pastorsexpedition men är numera ett församlingshem och inrymmer även kyrkans fritids.

Östra flygelbyggnaden är troligen socknens äldsta byggnad och är från 1700-talets mitt. I denna östra flygel inryms hembygdsföreningens skolmuseum och där kan man även ta del av detaljer och möbler från en lanthandel.

Fredsbergs Prästgård: SkolsalFredsbergs Prästgård: Kateder