Nätverket Hajstorp/Fredsberg ideell förening

Ordförande: Kjell Eriksson
Kassör: Lisbeth Ljungkvist

Ledamöter

Birgitta Leijon
Ann-Christine Hermansson
Eva Henrysson
Martin Andersson
Reidun Karlsson

Ersättare

Kristina Henrysson
Ulla Henningsson
Göran Johansson, Sörby
Robert Rantanen
Gabriel Pettersson
Marianne Ljungström

Revisorer

Hans Henrysson ord.
Christina Johansson
Maria Gustavsson

Valberedning

Marianne Ljungström  (sammank.)
Helena Stenemar – Albertsson
Carolina Hallborg