Nätverket Hajstorp/Fredsberg ideell förening

Ordförande: Ann-Christine Hermansson
Kassör: Maria Nilsson

Ledamöter

Helena Stenemar
Per Gustavsson
Eva Henrysson
Martin Andersson
Reidun Karlsson

Ersättare

Kristina Henrysson
Ulla Henningsson
Maria Lahrin
Göran Johansson, Sörby
Robert Rantanen
Gabriel Pettersson
Marianne Ljungström

Revisorer

Hans Henrysson ord.
Christina Johansson
Maria Gustavsson

Valberedning

Marianne Ljungström  (sammank.)
Helena Stenemar – Albertsson
Carolina Hallborg