Fredsbergs kyrka

Kyrkan är socknens 3:e kyrkobyggnad som började byggas 1814 på en höjd mitt i byn. Kyrkan invigdes den 1:a Advent 1821. Kyrkan har tre klockor varav två är medeltida. Storklockan är tillverkad 1489 och har tre pilgrimsmärken ingjutna.

Läs mer på http://www.bebyggelseregistret.raa.se

Kontaktinformation

Pastorsexp: 0506-185 00
För information, Ulla: 0506-131 68