Kanalsmedjan

Kanalsmedjan, som tidigare var en reparationssmedja för kanalen, används idag som föreningssmedja. Smedjan är öppen för ”prova-på-smide” första onsdagen i varje månad kl. 18.00 till 21.00. 
Info: gabriel.pettersson@gmail.com
www.kanalsmedjan.se