Göta Kanal 200 år

Firande av Göta kanal 200 år den 23:e september 2022. Program kommer senare.