Nätverket Hajstorp/Fredsberg ideell förening

Ordförande: Kjell Eriksson
Kassör: Lisbeth Ljungkvist

Ledamöter

Birgitta Leijon
Reidun Karlsson
Ann-Christine Hermansson
Kjell Andersson
Martin Andersson

Ersättare

Kristina Henrysson
Ulla Henningsson
Göran Johansson, Sörby
Anna-Karin Källberg
Robert Rantanen
Martin Andersson
Gabriel Pettersson
Marianne Ljungström

Revisorer

Hans Henrysson ord.
Christina Johansson
Maria Gustavsson

Valberedning

Helena Stenemar – Albertsson (sammank.)
Marianne Ljungström
Carolina Hallborg