Nätverket Hajstorp/Fredsberg ideell förening

Ordförande: Kjell Eriksson
Kassör: Helena Albertsson-Stenemar

Ledamöter

Birgitta Leijon
Reidun Karlsson
Ann-Christine Hermansson
Kjell Andersson
Maria Lahrin

Ersättare

Kristina Henrysson
Ulla Henningsson
Göran Johansson, Sörby
Anna-Karin Källberg
Robert Rantanen

Revisorer

Mats Löfnertz ord.
Christina Johansson ers.

Valberedning

Christina Johansson (sammank.)
Marianne Ljungström
Carolina Hallborg