Kanalsmedjan

Kanalsmedjan, som tidigare var en reparationssmedja för kanalen, används idag som föreningssmedja. Smedjan är öppen för ”prova-på-smide” första onsdagen i varje månad kl. 18.30 till 20.30. 
Info: Mats Karlsson 0501-351 55.
www.kanalsmedjan.se